ERICSON LABORATOIRE

ERICSON LABORATOIRE xây dựng 1 thương hiệu quốc tế với tiêu chí:

  1. Hiện đại hơn
  2. Có tầm ảnh hưởng cao hơn
  3. Độ tin cậy cao
  4. Luôn luôn đổi mới về công nghệ để mang lại hiệu quả cao nhất
  5. Luôn tiến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của khách hàng